Kantoor gebouwen Hilversum
Metro Amsterdam
Kantoren appartementen en parkeergarage Den Haag
Woningen Almere
Appartementen en commerciele ruimten Den Haag

Kies voor Hofste Bouwadvies!

Diensten

Organisatie

Hofste Bouwadvies zet projectorganisaties op. Hierin worden de aspecten meegenomen:

  • Taken
  • Verantwoordelijkheden
  • Bevoegdheden

Hofste Bouwadvies zoekt voor het project de meest geschikte partijen, afhankelijk van het project kunnen dat zijn:

  • Architect
  • Constructeur
  • Aannemer
  • Nevenaannemer

Hofste Bouwadvies verzorgt het Request  for change traject. In het request for change  traject beoordeelt Hofste Bouwadvies de mogelijkheden en de onmogelijkheden van veranderingen en aanpassingen tijdens een lopend proces.

Tijd

Projecten worden onder andere gekenmerkt door een begin en een eind. Hofste Bouwadvies is instaat het complete proces vanaf het eerste initiatief tot en met oplevering, nazorg, beheer en onderhoud gedetailleerd in beeld te brengen. Geïntegreerd, alle raakvlakken en  stakeholders benoemd. Planningen worden bewaakt, afwijkingen worden benoemd en maatregelen genomen zodat planningen gehaald worden en afspraken nagekomen. Hofste Bouwadvies heeft de schaarse expertise  realistische planningen op te stellen met name voor ontwerp en voorbereidingstrajecten.

Informatie

Het vastleggen van alle informatie:

Verlsagen
Hofste Bouwadvies legt informatie vast, structureert, en organiseert zodat deze toegankelijk is binnen projecten. Elke fase wordt afgesloten, zodat er geen verleden “kleeft” aan de volgende fase. Er gaat geen informatie verloren. Het overzicht blijft bewaard. Het aanleggen van een projectdossier vanaf de initiatief fase, zodat er bij de oplevering een document is gegroeid dat kan dienen als basis voor de onderhoud en beheer fase.

Kwaliteit
De kwaliteit van het eindproduct is het resultaat van een vaak lang en intensief proces. Ook de kwaliteit van het proces dient bewaakt te worden. Hofste Bouwadvies ziet de bewaking van de kwaliteit van processen niet als doel maar als middel om er voor te zorgen dat het gereed eindproduct voldoet aan de gestelde specificaties.