Onderzoek

Hofste Bouwadvies is specialist in het onderzoeken van complexe bouwkundige vraagstukken met raakvlakken aan andere (technische) disciplines. Bouwkundig onderzoek vraagt om integraal denken.
Hofste Bouwadvies heeft de kennis en ervaring om onderzoek te doen naar de oorzaak van lekkages, warmtelekken, trillingen, geluidproblemen, scheurvorming en deformaties van materialen.
Klimaatproblemen hebben meerdere raakvlakken en zijn Hofste Bouwadvies daarom op het lijf geschreven.
Vastgoed is een waardevol bezit dat in goede conditie gehouden moet worden. Klachten, gebreken en problemen kan Hofste Bouwadvies voor u in kaart brengen, de oorzaak vaststellen en een verbeter voorstel maken. De uitvoering wordt gestuurd op financiën, planning en kwaliteit.
Hofste Bouwadvies zoekt naar de oorzaak van klachten, gebreken en problemen en wil deze praktisch oplossen!!
Hofste Bouwadvies brengt gratis een bezoek op locatie voor een verkennend onderzoek.
Na dit bezoek kan Hofste Bouwadvies vrijblijvend een offerte maken met een stappenplan hoe uw probleem op te lossen.